Det har varit många turer kring byggandet av uthyrningsstugor på Brändöskär. Till att börja med var det problem med bygglovet, sedan stugägare intill överklagat tillståndet. När lässtyrelsen hade prövat kommunens beslut och kommit fram till att bygglovet var riktigt kunde bygget trots allt inte starta. Beslutet kunde överklagas till högre instans inom två veckor.

Nu blev det inte aktuellt.

Lyfts med helikopter

Artikelbild

Länsstyrelsen ställde kravet att marken inte skulle skadas av transporterna med olika fordon. Väggelementen skulle istället transporteras med helikopter.

Nu har kommunen valt att köra ut delarna med en pråm. Sedan lyfter en helikopter dem vidare till den plats där de ska byggas.

– Bygget kommer att pågå under hösten. Det blir tre nya stugor, ett servicehus och den gamla stugan ska rustas upp, säger Per Johansson, planeringsingenjör vid fritidsförvaltningen.

Planen var att stugorna skulle stå klara i våras. Kön till bokningen var lång och några lyckliga lyckades boka en stuga under någon period. I somras.

Ställdes in

Eftersom stugorna inte kom på plats blev ansvariga på kommunen tvungna att meddela dem som bokat att vistelsen måste ställas in.

Nästa sommar ska stugorna stå klara. De som bokat sig i sommar ska enligt uppgifter från fritidsförvaltningen få förtur till nästa sommar.

– Det blir fint. I servicehuset ska det vara toalett och sopboda, säger Per Johansson.