Vårt län ska stärka kulturen med en institution som utvecklar dansen både som konstform och som pedagogiskt och akademiskt område. Det är ett mycket viktigt ställningstagande och det är glädjande att vi är överens om att vi ska ta detta steg.

Nu diskuteras den fysiska placeringen av dansinstitutionen och det är väl känt att både Luleå och Piteå vill ha etableringen hos sig. Det är ett gott tecken att två kommuner är beredda att både investera i och vara med och driva en så pass stor kultursatsning som en dansinstitution är. Det bådar gott för framtiden i Norrbotten!

Men ett avgörande ska ske och bollen ligger hos Norrbottens läns landsting som i oktober ska ta ställning till placeringsfrågan. Piteå kommun har förstås argumenterat för en placering i Piteå och jag vill dela med mig av de främsta argumenten:

- Piteå kommun har under lång tid tagit ett stort ansvar för att utveckla dansen i lokalt, regionalt och nationellt.

- Lokalt genom vår kommunala musik- och dansskola, dans i alla grundskolor, Svenska balettskolan från år 4.

- Regionalt genom bla Dans i Nord, vars uppdrag är att sprida och stödja dansutvecklingen i länet.

- Nationellt genom Institutet Dans i skolan, vars uppdrag är att främja dans i skolan i hela landet, Sveriges första danslärarutbildning finns i Piteå och forskning bedrivs inom området.

- Internationellt genom nätverksbyggande, biennaler och inte minst kopplingen med Studio Acusticum och Orgel Acusticum som sätter Piteå på världskartan när det gäller kultur och teknik i skön samklang.

- Pedagogik, akademi, forskning och konstnärligt utövande av dans måste hänga ihop för att vi ska kunna stärka dansens ställning i länet. En nära samverkan är en förutsättning för framgång.

- Vi har visat att genom att satsa på både bredd och elit så växer intresset för dansen, både genom nya utövare och genom ny publik.

- I Piteå finns kunskapen, viljan och infrastrukturen redan på plats för att kunna skapa en dansinstitution som verkar i hela Norrbotten men med Piteå som bas.

Piteå har visat att vi tar stort ansvar för dansen, vi har gjort flera strategiska investeringar för dans och kultur, våra verksamheter och nätverk gör oss till en unik danskommun och här finns ett fantastiskt kunnande på dansens område. Detta tillsammans med vår vilja att satsa för framtiden borde vara goda argument för att placera dansinstitutionen i Piteå. Det är en satsning på dansutveckling i hela Norrbotten och i hela landet!