Det var i april 2015 som en läkare anmälde en händelse som inträffat på ett sjukhus i Norrbotten. Läkaren påbörjade sitt pass när en kvinna kommit in till sjukhuset för att genomföra en sen abort. Aborten var så pass sen att läkarna tvingades vänta på Socialstyrelsens godkännande innan aborten kunde genomföras.

Anledningen till kvinnans sena abort var att den tidigare aborten misslyckats – något sjukhuset inte upptäckt eftersom man glömt kalla kvinnan till återkontroll.

Den sena aborten skedde i vecka 22+3, vilket innebar att barnet föddes levande.

Enligt den anmälande läkaren levde barnet i upp emot en halvtimme. Barnmorskorna på plats var tillsagda att varken tillkalla barnläkare eller ge livsuppehållande vård.

Inspektionen för vård och omsorg riktar nu skarp kritik mot landstinget i Norrbotten för att man inte säkerställt att den tidiga aborten var komplett, samt att fallet är illa dokumenterat.

Men däremot ges ingen kritik mot förfarandet när det gäller att barnet levde vid den sena aborten, utan IVO konstaterar att sjukvårdspersonalens handlande låg i linje med de bestämmelser som finns. Aborten ska räknas som påbörjad vid det första aborttillfället, som var i vecka 9. Därefter räknas barnet juridiskt sett som ett aborterats foster, trots att det fortsatte växa i livmodern.

IVO skriver vidare:

"Det foster som aborteras senast vecka 21 +6 men föds fram efter vecka 22+0 och visar övergående livstecken eller reflexer betraktas som foster och ges inte någon form av livsuppehållande eller palliativ vård, utan får i stället ett värdigt omhändertagande. Ett foster är inte livsdugligt utanför livmodern när det blir aborterat."