För att kunna ta med pensionärerna har kultur- fritids- och ungdomsnämnden (Kfu) fått ändra i reglerna och riktlinjerna för föreningsstöd.

–Vårt reglemente är inriktat till barn och ungdomar. Vi märker dock att pensionärsföreningarna har väldigt mycket aktiviteter och de söker bland annat från vårt kulturstöd. Det kan de fortsätta göra men vi vill uppmuntra det här också,säger Hendrik Andersson, ordförande (L).

Anslaget för stöd till pensionärsföreningar ska uppgå till max 200 000 kronor. Stödet fördelas då baserat på inrapporterade deltagare vid genomförda aktiviteter. Idag har föreningarna runt 3000 medlemmar i Boden.

Artikelbild

| Per-Ulf Sandström, ordförande för SKPFs avdelning 220 i Boden gillar att få aktivitetsstöd. " Det är en fråga som jag stridit för".

– Med stödet vill Bodens kommun stödja pensionärsföreningarna vars verksamhet syftar till att aktivera sin målgrupp, säger Andersson.

Sveriges Kommunalpensionärers Förbunds (SKPF) Bodenordförande Per-Ulf Sandström låter lite förvånad, för det politiska beslutet har ännu inte nått pensionärsföreningarna trots nämndsammanträde.Enligt honom kör SKPF runt 50 000 timmar på ett år med aktiviteter.

-– Det låter väl bra med stöd. Det är väl en fråga också som jag slagits för och tagit upp varje år när kommunen pratat om sin strategiska plan och det uppdrag som kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har vad gäller fritídsverksamheter. Stöd ska väl även omfatta pensionärsaktiviteter. Fast jag hade hellre sett att vi fått 400 000 kronor istället för 200 000 kronor. Vi har alltid behov av pengar för att sänka våra kostnader för medlemmarna. Men vi får se beloppet som en början och fortsätta gneta på. Att det är valår 2018 har nog också betydelse att vi får stödet nu, tror Per-Ulf Sandström, tidigare kommunchef och moderatpolitiker.

SKPF har i dag ett antal månadsmöten med intressanta föreläsningar, 50-talet studiecirklar, matträffar, hundratalet deltagare i gymnastiken men även en sångkör som åker runt väldigt mycket och uppträder.

Artikelbild

| Hendrik Andersson (L) hoppas att pensionärsföreningarna uppskattar den tidiga julklappen.

– Vi har många hål att stoppa pengarna i. Däremot är det bra att man värderar det jobb som pensionsföreningarna gör. Vi vet ju att ensamhet bidrar till en sämre hälsa och vår verksamhet skapar gemenskap, säger Per-Ulf Sandström.

Även Arne Pettersson, PROs ordförande, är glad att politikerna har förestått hur viktiga pensionärsorganisationerna är inte bara för medlemmar utan även alla äldre människor.

Artikelbild

| HUSKÖR. PRO-kören har medverkat på Ria-dagen alla de fem år som dagen har arrangerats.

– Vi är ute på boenden och bjuder på fika. PRO har också en egen kör som underhåller, men även ett dansgäng. Aktivitetsstödet är en början och en uppskattning. Det är väl det som är positivt, säger Arne Pettersson, även socialdemokratisk politiker.

Om det skulle vara något som fortfarande saknas enligt honom är det en slöjdlokal.

Artikelbild

| FÖRBEREDER FEST. Rose-Marie Flodström med några av de andra festfixarna. Per-Ulf Sandström, ordförande, Kerstin Olsson, Ulla Röding och Eiwor Fridh.

– Vi har alla maskiner. Det vi önskar är en slöjdlokal för trä och metall.

Pensionärsorganisationen får väl sätta upp det på önskelistan till Tomten.