Högkonjunkturen och näthandeln gör att transporterna ökat. Samtidigt står branschen inför stora pensionsavgångar.

För ett år sedan skärptes kraven på chaufförerna då yrkeskompetensbevis infördes. Många äldre avstod från "uppdateringen", vilket lett till att de inte längre kan nyttjas.

– Det saknas chaufförer med rätt behörighet, de med yrkeserfarenhet och utbildning på det specifika område de ska köra på. Det är till exempel inte lika enkelt att köra en anläggningsbil som en fjärrbil, säger Ahlfeldt som menar att problemen i stort sett är lika stora i hela landet.

– Hittills i år har det anställts drygt 6 000 nya chaufförer i landet, men ytterligare 3 000–4 000 behövs.

Hon betonar att yrket kräver social kompetens.

– I dag handlar det inte enbart om att köra en transport hit eller dit. I dag kräver chaufförsyrket så mycket mer – man ska vara trevlig, kunna ta folk och uppföra sig. Man är helt enkelt företagets ansikte utåt.

I Norrbotten utbildas chaufförer på gymnasieskolorna i Boden, Arvidsjaur, Piteå, och Gällivare.

Även Arbetsförmedlingen – vars arbetsmarknadsanalytiker tror på viss brist kommande år – utbildar via Yrkesakademin i Gällivare och i Luleå.

– Det är för få utbildningsplatser på gymnasieskolorna och arbetsmarknadsutbildningarna har legat nere under en längre tid på grund av upphandlingstvist, säger regionchefen som menar att alla parter måste dra sitt strå till stacken för att se till att fler utbildas.

Att ta in utlandsfödda kan, enligt henne, vara en väg att gå så länge språkkraven uppfylls.