Sveriges politiker och Migrationsverket valde i början av 2016 att göra en medicinsk åldersutredning av de ensamkommande som sökte asyl.

Denna metod var dålig eftersom den visade helt fel resultat och därför slutade Migrationsverket med den. I augusti 2017 började Migrationsverket igen med att göra åldersutredning med en ny metod. För att bestämma personens ålder tar de röntgenbilder av personens tänder och bilder på knät.

Jag träffade en läkare som jobbar på Sunderby sjukhus för några dagar sedan och jag frågade hur bra den nya metoden är. Han sa att risken att också den nya metoden visar fel är mycket större än att den visar rätt.

Jag frågade hur många procents chans det finns att metoden visar rätt och läkaren sa att risken att metoden visar fel är drygt 60 procent, men ändå utgår de ifrån de resultat som framkommer.

Sedan frågade jag om hur många av de asylsökande som genomgått testerna som har blivit bedömda att vara under 18 år, varpå han svarade - bara 10 procent!

Jag beklagar de bristande rättigheterna och den orättvisa som asylsökande människor bemöts med.

På det sätt som Migrationsverket gör får nästan ingen person som genomgår medicinsk åldersbedömning ett rättvist resultat. Jag tycker att det inte ska slösa tid och pengar på en icke tillförlitlig metod. Jag tycker att Sverige istället ska hitta en pålitlig och bättre metod.

Tänk om era barn skulle hamna i samma situation, då ska ni låta dem bedömas på samma sätt!