Insändare Byamännen med åldersmannen som högste chef och ansvarig godkände vid ett internt möte för cirka fyra månader sedan att personer över 80 år skulle få fiska gratis i Jockfall, men med undantag att bara gällde personer från byn.

Andra som fyllt 80 år måste fortsätta att betala, även om man fiskat där i många år och löst fiskekort. Vi känner oss diskriminerade och tycker att ärendet borde granskas av diskrimineringsombudsmannen.

I andra länder, bland annat Norge, är det gratis fiske om man fyllt 80 år, oavsett nationalitet.