2007 infördes anställningsformen allmän visstid av den dåvarande alliansregeringen. Visstid är i sig inget nytt. Arbetsgivarens behov av personal med tidsbegränsade anställningar vid frånvaro eller ökad orderingång har funnits även sedan tidigare. Då har man kunnat anställa på visstid. Där skulle det definieras vem man går för, exempelvis för någon som är föräldraledig, och/eller för hur länge man ska jobba. Alltså datum till och från.

Med allmän visstid försvann den skyldigheten. Konsekvensen är att alltfler går på otrygga anställningar och att det missbrukas av arbetsgivaren.

Från fackligt håll är kraven tydliga på att allmän visstid ska bort som anställningsform. Det kravet drevs också politiskt via Socialdemokraterna inför valet 2018. Dock framgick det tydligt att det saknades majoritet för det i riksdagen i och med att Sverigedemokraterna gick på forna Alliansens linje.

Med det i ryggen förväntar sig LO-facken i Luleå att Luleå kommun visar vägen framåt.

Luleå leds av Socialdemokraterna och till det så är bristen på personal att anställa i välfärden stor. Man kan alltså både adressera ideologi och åtgärda det paradoxala i att man både använder sig av allmän visstid och har personalbrist. Lägg till det att allmän visstid gör att övrig personal får mycket svårare att lägga sitt schema, då man tvingas pussla gentemot tomma schemarader.

Otrygghet skapar inget annat än otrygga människor. Att inte veta när man ska jobba nästa gång eller om man ens kommer att ha råd att betala sin hyra skapar en oerhörd stress. En stress som så småningom gör att man riskerar att bli sjuk.

När otryggheten dessutom skapar ökad ojämlikhet, ojämställdhet och förhindrar unga rätten att bli vuxna är det än mer prioriterat att åtgärda. Hyvling, bemanningsföretag och allmän visstid är alla symptom på samma problem. Nämligen att arbetsgivaren vill betala så lite som möjligt för att nyttja personalen så mycket som möjligt.

Kravet från LO-facken i Luleå är alltså lika enkelt som tydligt: Bort med allmän visstid i Luleå kommun!