Förskolan i Korpilombolo riskerar att åka på sanktioner för att man har använt lokaler utan bygglov. Bakgrunden? Förskolan har vuxit ur kostymen.

Ett stort barnafödande och flera nyanlända barn har lett till att det nu går 43 barn på förskolan i Korpilombolo. Då var man tvungen att lösa en ny lokal – och började som en akut lösning använda Röda skolan som ligger intill andra lokalerna. En avdelning med 23 barn har flyttats dit och förskolan bedriver sin verksamhet där.

Beslutet gick så fort så att man inte hann med att söka bygglov och därför riskerar man sanktioner.

Men i en kommun där hot om skolnedläggningar har varit i fokus länge är en sådan sanktion kanske ett litet bekymmer.

– Det är jätteroligt när vi blir fler. Det är några nyanlända och så är det en babyboom i Korpis, säger skolchefen Ingegerd Mäki.

Ungefär 10 barn per år ute i byn är en siffra som verkar hålla i sig.

– Vi har mellan åtta och tio barn per årskull i Korpilombolo, hela vägen från förskolan till årskurs nio.

Skolnedläggningar i byarna har annars varit på tapeten i Pajala kommun.

– Tack och lov har vi inte den problematiken just nu, säger Ingegerd Mäki.

Hur löser ni lokalfrågan i framtiden?

– Vi försöker hitta en permanent lösning med våra befintliga lokaler. Vi kommer göra ändringar med skolan och kunna inrymma förskoleverksamheten i de befintliga lokalerna också. Vi klarar inte av att göra det mitt under ett läsår, men nu har vi bra möjlighet att planera det bra inför sommaren.