Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) avslår Inspektionen för vård och omsorgs yrkande.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg är tandläkaren "uppenbart olämplig att utöva yrket" då hon undanhållit sig myndighetens tillsyn. Men HSAN anser alltså inte att det finns tillräcklig grund för återkallelse, uppger nyhetsbyrån Siren.