Länsstyrelsen bedömer att alternativet att flytta byggnaden innebär en alltför stor risk för människor som skulle utföra arbetet och rasrisk för byggnaden. Alternativet att nedmontera och återuppbygga den bedöms inte som ett rimligt krav i förhållande till byggnadens kulturhistoriska värden.

Måste dokumenteras
En förutsättning för hävande av byggnadsminnesförklaringen är att byggnaden dokumenteras.

Kiruna stationshus byggdes 1915 och är ett i en grupp av stationshus som ritades av Folke Zettervall under 1910-talet. Det är en representant för den nationalromantiska stilen och byggt med skånskt handslaget tegel.

Artikelbild

| Dagarna för järnvägsstationen i Kiruna är räknade. Det bedöms inte som ett realistiskt alternativ att flytta byggnaden och därmed återstår bara rivning. FOTO: Hans Sternlund

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.