- Det är jätteroligt. Jag tror att det går så bra för att vi inte kommer med pekpinnar utan personalen tar själva ansvaret för att spara energi och ser vad som ger resultat, säger Kimmo Yliniemi.

Hans företag Kyab (se faktaruta) deltar i ett EU-projekt i fem länder för energibesparing.

Ändrat beteende
Kulturens hus i Luleå är pilotanläggning i projektet som har pågått ungefär ett år.

Artikelbild

| Kulturens hus i Luleå är pilotanläggning i ett EU-projekt för energibesparing. Fokus ligger på att få användarna att ändra beteende och minska sin förbrukning. Det har gått över förväntan. Förbrukningen har minskat med cirka tio procent.FOTO: Bengt-Åke Persson

Fokus ligger på att få användarna att ändra beteende och minska sin energiförbrukning. Det har gått över förväntan.

De tre verksamheter i huset som är med har minskat sin förbrukning med cirka tio procent.

Det är Luleå tekniska universitet, CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) och Luleå kommuns tekniska förvaltning som driver projektet.

Kyab har installerat sin patenterade utrustning för mätning, styrning och visualisering av energiflöden i Kulturen hus.

Artikelbild

| I Kulturens hus finns sex skärmar där man kan se energiförbrukningen både momentant och över en vecka. Hela tiden har man koll på förbrukningen i jämförelse med normalförbrukningen.FOTO: Bengt-Åke Persson

- Det är restaurangen och Norrbottensmusiken som är medanvändare i projektet. Restaurangen har lyckats väldigt bra och framför allt de som arbetar i köket är riktigt engagerade. Det har även gått över förväntan med Norrbottensmusiken. De är inte kommunala verksamheter och elen ingår i hyran så därför har de ju inte något direkt ekonomiskt incitament att sänka energiförbrukningen. Trots det har de lyckats så bra, säger Kimmo Yliniemi.

Ser resultatet direkt
- Man blir medveten om elförbrukning på ett helt annat sätt när man har skärmarna som enkelt visar hur det ser ut. Bara genom enkla åtgärder och genom att planera lite mer går det att få ner förbrukningen en hel del. Det är ju kul när man ser resultatet direkt, säger Erik Vikström.

Artikelbild

| "Bara genom enkla åtgärder och genom att planera lite mer går det att få ner förbrukningen en hel del. Det är ju kul när man ser resultatet direkt", säger Erik Vikström, kock i Kulturens hus-restaurangen.FOTO: Bengt-Åke Persson

- I Kulturens hus finns vår visualiseringsutrustning i receptionen, i restaurangen i Norrbottensmusikens lokaler. Sammanlagt sex skärmar där personalen kan se energiförbrukningen både momentant och över en vecka. Hela tiden har man koll på förbrukningen i jämförelse med normalförbrukningen. Varje månad sammanställs också förbrukningen
i förhållande till antalet gäster på restaurangen eftersom det går mer energi till matlagning ju fler gäster restaurangen har. I relation till antalet gäster är besparingen ännu större än de tio procent som har sparats i absoluta tal, säger Kimmo Yliniemi.

Alla tjänar
Som en konsekvens av det lyckade energibesparingsprojektet diskuterar Luleå kommun att se över sin hyressättning så att hyresgästerna själva kan påverka kostnaderna genom att spara energi.

- Det tjänar ju alla på. Hyresgästerna, kommunen och inte minst miljön, säger Kimmo Yliniemi.