Det kommer inte längre krävas våld eller hot för att dömas för till exempel våldtäkt. Reformen innebär bättre stöd till brottsoffren, skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs.

Det är en angelägen markering som fastslår att samhället tar det sexuella våldet på största allvar. Miljöpartiet har länge kämpat för att öka skyddet för den sexuella integriteten. Redan 2007 lade dåvarande språkröret Peter Eriksson en motion om samtyckeslagstiftning och samma år bekostade vi i opposition en skuggutredning som fick namnet Samtyckesutredningen. Vi har därefter kontinuerligt tryckt på för att få till stånd en samtyckeslagstiftning. Motståndet har periodvis varit kompakt, men nu är vi äntligen framme.

Samtyckeslagens tillkomst är en betydelsefull påminnelse om att det alltid är värt att kämpa för samhällsförändringar man tror på. Även när konservativa krafter mobiliserar, även när det politiska landskapet är svårnavigerat och motståndet starkt. Alla vi miljöpartister, som i över tio års har drivit frågan, har idag vunnit en efterlängtad seger. Vi kommer att fortsätta arbetet på bred front för att eliminera bekämpa destruktiva maskulinitetsnormer och den rådande könsmaktsordningen.

För tio år sedan var tiden inte mogen för en samtyckeslagstiftning, men vi övergav aldrig vår övertygelse och nu ser vi resultatet. Detsamma gäller vår övertygelse om vikten av en ansvarsfull klimatpolitik. När vi lyfte klimatfrågorna för ett decennium sedan var det många som avfärdade oss som världsfrånvända miljöidealister, men idag är klimathotet på allas läppar.

Vi har alltid varit – och kommer alltid att vara – ett feministiskt parti med fokus på jämställdhet, social rättvisa och hållbar livsstil. Hållbar för oss människor och den planet vi bor på. Politik handlar inte om kortsiktiga, populistiska strategier för att locka väljare inför nästa mandatperiod. Politik handlar om att våga stå upp för sina idéer även när samtiden protesterar. Vi kommer därför alltid att kämpa för humanism och en progressiv miljöpolitik även när andra partier kräver tiggeriförbud, utmanar asylrätten och avfärdar klimatförändringarna som en överdrift. Miljöpartiet är ett framtidsparti som agerar nu.