Det gladde mig och jag högaktar Erling Välivaara för hans insändare den 28 mars i NSD. Jag hävdar att dagens samhällsproblem beror mycket på att etik och moral ej prioriteras idag.

Man har både i hem och skola sett till att kristendomen avskaffats och därigenom har de viktigaste värdena i livet suddats ut.

Jag oroar mig för framtiden om Guds ord tystnar. Vi behöver på ett bättre sätt från kyrkan nå ut till människor med Guds ord och därigenom få människor att komma till kyrkan. Det är endast genom Guds ord detta kan ske.

Om vi strävar efter att ge barnen en harmonisk, trygg uppväxt med Guds ord som rättesnöre, hävdar jag att problemen minskar. Kanske vi i stället för att anställa fler poliser minskar intagningen.

Jag har två förslag på ändringar.

1. Inför morgonböner i skolan på nytt, det skadar inget barn! Att få ta del av Guds ord ger varje barn en stadig plattform för kommande dagar.

2. För att ta del av Guds ord, besök kyrkan!