Varje dag året runt aktiveras flera tusen barn och ungdomar av föreningar i kommunen. Det är ideella krafter och vi vet att många föreningar brottas med ekonomiska bekymmer som hindrar dem i deras visioner och mål. Ofta är det inte alltför stora summor som ända blir till ett hinder.

Civilsamhällets arbete med våra barn och ungdomar går inte att värdera nog men vi ska visa att vi verkligen vill uppmuntra och möjliggöra deras verksamhet.

Föreningar har rätt till lokalt aktivitetsstöd (LOK) i form av deltagarstöd. Stödberättigande är aktiviteter med deltagare 7-25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Idag är våra idrottsklubbar i Luleå de stora mottagarna av detta LOK-stöd.

Luleå ser idrotten som ett viktigt inslag i kommunen och vi stöttar idrotten med våra kommunala medel. Vi Kristdemokrater tycker att den stöttningen ska fokusera på barn- och ungdomsidrott. Våra elitlag och spelarna i dessa ska få stöd och sin ekonomi från näringslivet och sina egna vinstdrivande verksamheter.

Dagens lokala aktivitetsstöd som kommunen betalar ut till föreningar var 2017 på 2,6 miljoner kronor. Vi i Kristdemokraterna vill kunna se en fördubbling av detta men att den fördubblingen får ske i flera steg under exempelvis en fyra årsperiod. En del i detta är att fördela om resurser som redan idag delas ut och det är vi övertygande om att det går att göra.

Idag är kommunen beredd att ge våra elitlag 50 000 kronor till en medaljmiddag/bankett när laget tar SM-guld. Om de tar silvermedalj blir summan 25 000kr. 2018 då våra elitlag tog två guld och ett silver blev detta 125.000 kronor till medaljmiddagar. Det är lika mycket som LIRA BK får i kommunens LOK-stöd för ett helt år av aktiviteter dagligen med barn och ungdomar. Vi tycker att det är lika viktigt att skattepengarna används rätt. Rätt för oss när det gäller idrotten är barn och ungdomar. Då skapar vi ett bättre Luleå för alla åldrar.