"Samtidigt krymper tillgången på utbildad arbetskraft vilket gör att arbetsgivarna kommer att få allt svårare att rekrytera", skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Enligt Arbetsförmedlingen fortsätter arbetslösheten bland grupper med starkare ställning på arbetsmarknaden att minska, medan grupper med svagare position får det fortsatt svårare framöver.

Nästa år beräknas tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa tillhöra den senare kategorin.

Arbetsförmedlingen räknar även med att det stora antalet nyanlända som skriver in sig på förmedlingen kommer medföra att antalet inskrivna med svag ställning på arbetsmarknaden kommer att öka under nästa år.

"Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden, och undvika en högre strukturarbetslöshet, behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom grundvux", skriver Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i en kommentar.