Sandra Kokkonen, 27 och Johanna Söderman, 30, arbetar i hemtjänsten i Kalix kommun.

Sandra Kokkonen arbetar i grupperna Näsbyn och Östra, den sistnämnda omfattar byarna Bredviken, Risön, Karlsborg, Lantjärv och Vånafjärden.

Johanna Söderman arbetar i Flexgruppen, vilket innebär att hon arbetar i samtliga grupper inom Torggårdens hemtjänst.

Artikelbild

| Sandra Kokkonen.

Näsbygruppen har en bil och uppges ska få ännu en från Sangisgruppen.

Östra gruppen har fem bilar, till följd av att de har tagit över byar som tidigare ingick i Sangisgruppen.

– I Näsbygruppen brukar vi samåka, då packar vi in oss några anställda i leasingbilen och släpper av var och en på rätt adress. Nackdelen är att det blir stressigt för alla och att det kan uppstå spilltid om det händer något oförutsett någonstans, säger Johanna Söderman.

Anställda ska också vid behov använda egen bil i tjänsten och ersättningen är 18.50 kronor per mil, skattefritt.

Artikelbild

| Johanna Söderman.

– Det räcker inte, den faktiska kostnaden är mycket större. Förra året hade jag kostnader på 20 000 kronor för min bil, dels i tätare service eftersom bilen går mer, dels i inköp av däck på grund av att de slits ut fortare, säger Sandra Kokkonen som tillägger att många starter och stopp samt under vintern kallstarter sliter på bilens livslängd samt sänker värdet.

Det finns vanliga cyklar och två elcyklar, som alla anställda på Torggården ska samsas om, och anställda har fått tipset att gå till vårdtagarna.

Det finns bilar vid kommunförvaltningen, men de kan bara hämtas från klockan 7.30 och då har hemtjänsten redan påbörjat sin arbetsdag och de ska lämnas tillbaka samma eftermiddag.

– Även inom centralorten är det avstånd mellan vårdtagarna, en promenad från ena till andra delen av en hemtjänstgrupps område kan ta en stund - tid som i värsta fall tas från vårdtagaren, säger Johanna Söderman.

Tidsbristen får andra lösningar.

– Jag vägrar köra för fort men jag använder en del av min lunchrast till jobbet om jag ser att tiden inte räcker till. Viktigast är att vårdtagarna får vad de ska ha, säger Sandra Kokkonen.

– Vi brinner för jobbet, vi vill göra gott och vi hittar lösningar som exempelvis samåkningen, säger Johanna Söderman.

Johanna Söderman har arbetat i hemtjänsten i Finland och jämför:

– Det var högre milersättning för körning med egen bil i tjänsten där och en annan viktig skillnad är att där stod arbetsgivaren för självrisken om jag skulle krocka i tjänsten. Här får vi stå för självrisken själva.

Facket Kommunal trycker på, kravet är leasingbilar anpassade för klimatet.

– Vi upplever att våra chefer förstår det här men det har inte hänt någonting, säger Sandra Kokkonen.

– Ytterst är det en politisk fråga, säger Johanna Söderman som tillägger att just frågorna om arbetsmiljön, leasingbilarna, dåliga villkor för egna bilar i jobbet och bristen på jobbkläder inom hemtjänsten fått henne att engagera sig politiskt.

I kommande val finns Johanna Söderman med på partiet Framtid i Kalix lista.

– Jag är taggad för att jobba för förändring och då är det politiken som gäller. Vi som jobbar närmast vårdtagarna vet vad som behövs och jag upplever att alla vill ha förändring. Då måste vi in i politiken, annars finns det risk för att alla goda idéer stannar innanför väggarna på Torggården (där hemtjänsten har sina lokaler, reds anm), säger Johanna Söderman.