Det är Sameradion och SVT Sapmi som kan avslöja att upptäckten av sjukdomen CWD i Skandinavien, avmagringssjuka som drabbar klövvilt, har fått konsekvenser även för exportmarknaden av renhorn.

Flera asiatiska länder har under många år importerat horn för att tillverka potenshöjande medicin och emellanåt har priserna för råvaran varit höga. Men nu är det stopp, då de asiatiska grossisterna fruktar att sjukdomen ska följa med hornen trots att finska livsmedelsverket utfärdat intyg.

Renhornsuppköparen John-Erik Jussila i Jakobstad, Finland, har tillfälligt lagt ner sin verksamhet. Och han är inte ensam.

– Jag uppskattar att samerna går miste om 4-6 miljoner euro, säger Jussila till radion.