Två gånger tidigare har allmänheten anonymt kunnat lämna in illegala vapen till polisen utan att riskera straff, 1993 och 2007. Under våren 2007 lämnades nästan 14 000 vapen och vapendelar samt 14 ton ammunition in, skriver Svenska Dagbladet. Nu vill regeringen ha ännu en amnesti.

Hon vill inte ange exakt när amnestin kan genomföras. Den behöver planeras för att informationen ska nå ut på rätt sätt och de inlämnade vapnen ska kunna tas om hand.

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) tycker att det brådskar och vill se att amnestin genomförs redan i år. Även Folkpartiets och Kristdemokraternas talespersoner i rättsfrågor tycker att det bör ske ganska snart.

Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet, klargör att han vill ha en amnesti redan under 2011. Han tycker dessutom att riksdagen bör överväga en form av permanent vapenamnesti, där den som självmant överlämnar vapen till polisen ska slippa åtal.