Läs mer: Oenighet om gamla synder

Läs mer: Regionen åläggs undersöka förorening

Läs mer: Regionen vill inte

I dag drivs verksamheten vid tvätten av Textilia. Det har dock inte bedrivits kemtvätt på fastigheten sedan landstinget sålde verksamhet. När den övergick till Tvättman, nu Berendsen, så kom parterna överens om att landstinget skulle betala drygt 1,8 miljon kronor. Därigenom skulle Tvättman överta allt ansvar för såväl kända som okända markföroreningar. Men man kan inte friskriva sig sitt miljörättsliga ansvar genom att betala bort ansvaret.

Området är förorenat av perkloretylen, PCE. Det finns hälsorisker och långtidseffekter främst vid inandning. Man vet inte om eller hur långt föroreningen har spridit sig. Därför beslutade miljö- och byggnämnden tidigare i år att ålägga Region Norrbotten att vid det förorenade området genomföra miljötekniska markundersökningar. Syftet är att utreda spridningen av föroreningarna.

Regionen överklagade, men har nu återkallat överklagandet. Därmed står kommunens beslut fast.