I samband med att anbudet öppnades upptäckte kommunen felaktigheter i upphandlingsdokumenten. Det är skillnader avseende vilka handlingar som ska ingå i anbudet mellan formulär for anbud, beskrivningarna för storkök och hiss.

Det är inte tillåtet att göra väsentliga förändringar i efterhand av ett förfrågningsunderlag. Därför avbryter kommunen upphandlingen. Den avser att rätta felaktigheterna och omgående annonsera ut upphandlingen på nytt.