KRÖNIKA Min hund tycker det är konstigt att några av människorna vi möter på våra promenader inte har hund. Den tittar lika förvånat varje gång den ser folk utan jycke.

Skälet är enkelt. Den har nämligen lagt märke till att alla hundar den sett alltid har en person kopplad till sig. Därmed tror den givetvis att det motsatta borde gälla – att alla människor leds av en hund.

Vi kan säga att hunden gör en ”ideologisk läsning” när den betraktar verkligheten. Den har en förutbestämd åsikt om hur världen ska tolkas, och denna uppfattning är så stark att den oftast övertrumfar hur tillvaron egentligen är beskaffad.

Det är mentala kartan som gäller, inte terrängen.

Det var också detta fenomen som gjorde att Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt häromdagen retade upp sig på den formulering i fyrpartiuppgörelsen som berörde vänsterpartiet. Den upprörande texten

lyder:

”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

Vänsterpartiets ska alltså inte ha något inflytande över den politiska inriktning som dessa fyra partier kommit överens om. Men i övrigt sägs inget om att förhindra vänsterpartiet att agera i riksdagen som alla andra.

Men när Jonas Sjöstedt höll presskonferens hävdade han att texten sade att vänsterpartiet ”under de kommande åren ska utestängas från ALLT politiskt inflytande oavsett vilken fråga det handlar om”.

Och han läste detta innantill från ett manus – och gjorde en mycket tydlig betoning av ”allt” – så hans formuleringar var inget misstag.

Detta är ett utmärkt exempel på ”ideologisk läsning”. Det viktiga är inte vad som faktiskt står i en text, utan hur det uppfattas. Sjöstedt och Vänsterpartiet blev, som det heter nuförtiden, kränkta.

Deras ideologiska inställning tvingade dem till att känna sig upprörda när inte omvärldens gav dem sin fulla uppmärksamhet.

Det verkar dock som om vänsterpartiet delvis är medvetna om att deras politiska läggning påverkar deras omdöme. För senare skriver de på sin hemsida följande:

”Läser man den här överenskommelsen får man intrycket av att Vänsterpartiet ska stängas ute från allt politiskt inflytande de närmsta fyra åren. ”

De har således puttat in att man får ”intrycket” att vänsterpartiet ska utestängas från allt inflytande. Det här är förstås i linje med den postmoderna logiken, som låter var och en ge sin egen tolkning av verkligheten och inte lägger så stor vikt vid hur det egentligen är.

Hur du känner blir det viktiga. Även en dörrmatta vill ha respekt!

Nu ska det sägas två saker om detta exempel på ”ideologisk läsning”.

För det första har vänsterpartiet goda skäl att vara känsliga. De har historiskt sett inte haft det så lätt. Vi ska inte glömma att detta är ett parti vars företrädare fått rejält med stryk, ibland rent bokstavligt. De har blivit av med jobbet, sina förtroendeuppdrag, fått höra ”kommunistjävel” eller ”åk till Ryssland får du se hur det är” i ett halvt århundrade.

Trots att de egentligen bara velat mänskligheten väl.

De har till och med hamnat i läger när de ansetts som ett hot mot nationen. Något som föranleddes av att deras partiledning satt i Moskva, inte i Stockholm.

Och sedan visade det sig att alla dessa uppoffringar var förgäves när muren föll.

Sådant traumatiserar.

För det andra faller vi alla offer för ”ideologisk läsning” ibland. Vi söker efter bekräftelse på att våra tidigare intagna ståndpunkter och blundar för verkligheten när det passar oss.

Fast inte jag.