Sjukvårdspartiets löften till kirunaborna handlar i mångt och mycket om att rekonstruera verksamheten vid Kiruna sjukhus. Man vill successivt återskapa delar av verksamheten som tidigare flyttats eller lagts ner. Samt bygga ut funktioner vid vårdinrättningarna inom Kiruna kommun. Partiet har lovat både snabba och långsiktiga förändringar (se faktaruta nedan).

– Redan under kommande mandatperiod ska vi se till att Kiruna sjukhus får en MR-kamera (röntgenutrustning). Vi vill också satsa på distriktssköterskor. Det är inte rimligt att patienter får åka miltals för att ta prover som det är idag, säger Kenneth Backgård.

Vidare vill partiet påbörja analyser och konsekvensutredningar för att skapa en annan, plattare organisation. Mot slutet av kommande mandatperiod ska det vara infört.

– Vi är övertygande om att det finns pengar att hämta inom nuvarande organisation. Att titta över, göra konsekvensanalyser och ändra på organisationen kommer att frigöra medel för andra förändringar som blir bättre för patienterna.

– De största pengarna sitter i systemfel. Ett organisatoriskt problem. Att man har en organisation som kostar onödigt mycket. Vi har patienter som åker kors och tvärs. Taxi och bårbil och ambulans för tusentals kronor. Istället kunde man finansiera en distriktssköterska på två-tre patienter.

Vilken tidsperiod talar vi om när det handlar om organisationsförändringar?

– Vi bör kunna få en annan organisation till stånd innan mandatperioden är över.

Kommer ni att kunna leva upp till löftena?

– Det är ju klart att vi måste göra det. Vi kan ju inte bara gå ut och prata tunt och runt. Men Rom byggdes inte på en dag. Vi måste följa processen, som att göra konsekvensanalyser, till att börja med

Kiruna är ju högaktuellt nu med stängda akutvårdplatser. Vad kan ni göra åt detta?

– Vi måste ju naturligtvis titta över och prioritera detta. Det ska ju naturligtvis inte bara vara, en enda, akutsjukvårdsplats i Kiruna. Det är ju ett skämt. Det kommer vi att prioritera, absolut, när vi sätter igång efter årsskiftet.