November 2015 till november 2016 ökade andelen heltidsarbetande i 205 av landets 290 kommuner. I många fall handlar det om jobb inom omsorgsjobb – både med äldre och dem med funktionshinder. Det visar tidningen Arbetets genomgång av statistik från Sveriges kommuner- och landsting (SKL).

Malmfältskommunerna toppar listan över kommuner med flest heltider. På sjätte plats återfinns Kalix och på 16:e Luleå. (se faktaruta)

Kristina Zakrisson, kommunalråd (S), är medveten om topplaceringen. Hon säger också att beslutet om heltider togs 2011 när hon blev kommunalråd.

Artikelbild

| Enhetschef. Anna Drugge.

– Det var en viktig jämställdhetsfråga för S ozh V, säger hon och pekar på vikten av att vara självförsörjande.

– Vi var inte i mål 2011, men inte så långt efter. Vi hade väldigt gott samarbete med Kommunal, vi försökte hitta vägar framåt, säger Zakrisson som betonar att samarbetet med övriga också fungerade väl.

På Bergvikens vård- och omsorgsboende i Luleå, som är inne på sitt fjärde år, togs vid starten beslutet att inte tillämpa delade turer eller långturer.

– Så fort man får en tillvidareanställning erbjuds man 100 procent, säger Anna Drugge, enhetschef.

Artikelbild

| Kommunalråd. Kristina Zakrisson (S)

Boendet är något mindre än Midskogens boende.

– .Här jobbar vi inte dag eller natt, utan går alla typer av skift. Hos oss har vi 80–85 undersköterskor. Av dem som jobbar, en del är barnlediga, har nio valt att gå ner i tid.

Anna Drugge pekar också att det inte handlar om ett jobb där man kan låsa och gå hem klockan 17, utan att verksamheten styrs av de behov som brukarna har.

Enligt henne har de anställda har god chans att påverka då man själv lägger ut arbetstiderna.

När det gäller vikarier försöker boendet i det längsta att klara sig utan sådana.

– Vi föredrar att ha högre egen bemanning, säger Drugge och tillägger att många som i dag går ut undersköterskeutbildningen ofta söker sig vidare efter ett tag. Det handlar om vidareutbildning eller byte av bransch.

Enhetschefen säger också att man på boendet hela tiden försöker tänka lite nytt, vad som är bra sett ur olika perspektiv. För många kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop, speciellt om man samtidigt ska ta hänsyn till hälsoaspekten.

– Man kan jobba max tre nätter på fyra veckor om man jobbar heltid. Det är inte nyttigt att jobba natt.