Insändare Nog undrar man vilka människor som sitter och bestämmer hur mycket skatt som svenska folket skall betala på sina pensioner. Den nya tabellen visar att man måste ha minst 18 000 i månaden i pension innan man får en lägre skatt. Sen får de som har 36 000 i pension en skattesänkning på 661 kronor. De pensionärer som har pensioner på 7–10 000 i månaden, får ingen skattelättnad alls, de flesta har slut pengar en vecka före nästa utbetalning. Hur kan en socialdemokratisk finansminister och socialdemokratisk statsminister komma med såna förslag? Det innebär att de rikaste blir ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Eller försöker regeringen se till att alla fattigpensionärer med låga pensioner skall få svälta ihjäl? Då har man nått fram till målet.

Ni hade aldrig fått behålla ordet, socialdemokrater, om Tage Erlander, Gunnar Sträng och Olof Palme hade varit kvar i livet.