Kolla ALLTID om bilens förra ägare har fordonsrelaterade skulder. Enligt nya regler från 2014 kan ett fordon tas i anpråk för tidigare ägares obetalda skulder även om det nu är du som äger fordonet. Det innebär att du blir av med bilen om det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt och parkeringsböter som är kopplade till bilen. Du kontrollerar detta hos både Transportstyrelsens kundtjänst 0771-14 15 16 och Kronofogdens kundservice 0771-73 73 00.

Om du köper en bil av en privatperson – begär att få se kvitto på att bilen är betald. En bil som är såld på avbetalning omfattas normalt av ett äganderättsförbehåll, vilket innebär att den som köpt bilen på avbetalning inte får sälja den vidare utan långivarens godkännande. Du har som köpare av bilen skyldighet att försäkra dig om att bilen faktiskt får säljas.

Om du köper begagnat från bilhandlare: Bilen måste vara trafiksäker när den säljs, det vill säga den måste kunna klara en kontrollbesiktning utan anmärkning, om man inte kommer överens om annat vid köpet. Om du blivit upplyst om ett fel vid köpet kan du i allmänhet inte klaga på det i efterhand. Normala slitagefel anses inte som fel, men bilen får inte vara i sämre skick än köparen, med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter, kunnat förutsätta vid köpet. Fel som visar sig inom sex månader efter att bilen levererats antas enligt konsumentköplagen ha funnits vid leveransen. För att bryta detta antagande måste säljaren visa att felet inte fanns vid köpet. Du kan begära reparation eller byte. I andra hand, om reparation inte sker, kan du begära prisavdrag eller om felet är väsentligt – hävande av köpet. Om du inte kommer överens med bilhandlaren kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tänk på att ett muntligt avtal är bindande när du köper en bil. Du har generellt ingen ångervecka eller öppet köp.

Be att få se papper från senaste besiktningen och bilens servicebok.

Skriv ALLTID ett köpekontrakt – det kan du ladda ner på konsumentverkets hemsida. Anmäl ägarbyte på Transportstyrelsens hemsida direkt – det ska både du och den säljande parten göra. Du bör även teckna en försäkring direkt, den ska gälla från det datum som ägarbyte anmäls.

Hos Transportstyrelsen kan du även få veta mer om bilen, vem som äger den, om skatten är betald och om fordonet är besiktat.

Ta reda på mer om bilmodellen via till exempel Bilsvar på konsumentverkets hemsida. Där hittar du information om bland annat ekonomi, miljö och säkerhet för över 30 000 bilmodeller.

Det finns också sajter där du kan kontrollera hur driftsäker bilen är:

reliabilityindex.com kan du få detaljerade uppgifter om hur mycket en viss bil kostar att reparera.

På tyska adac.de kan du se typiska fel på bilar som fått vägassistans.

Men appen från Dekra kan du kolla vanliga fel på bilar från besikningar.

Du kan också kontrollera bilen hos till exempel Carfax, där du kan få veta mer om fordonshistoriken.

Källa: Motormännens riksförbund, Vi bilägare, Autouncle