Det var bara en vecka kvar tills tiden rann ut för att överklaga beslutet om det tänkta serverhallsbygget i Luleå. Uppgifter pekar nu på att porsöbon överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Mannens första överklagan avvisades av mark- och miljödomstolen i Umeå då han inte ansågs vara sakägare i frågan för att han bodde för bort från byggområdet för att vara berörd.

Men mannen anser själv att han överklagar bygget för miljöns skull och inte sin egen. Det tänkta bygget har nämligen inte genomgått en Natura 2000-prövning.

Artikelbild

| Gammelstadsviken, ett naturreservat med ett rikt fågelliv och troligen ett jättebygge av serverhallar. Luleå kommun har nu kommit överens med Sveriges ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen att kommunen satsar sex miljoner kronor i naturreservatet.<_Bildtext Fotobyline>foto: magnus pehrsson</_Bildtext Fotobyline>

Kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen, uppger att en överklagan var väntad.

- Det kändes redan från början som att han skulle gå vidare. Nu får överdomstolen ta ställning ifall han har prövningsrätt. Jag hoppas att de kommer fram till ett beslut snabbt. Enligt mig så är det tveklöst så att han inte är sakägare. Det är beskrivet tydligt i första beslutet. Han bor för långt ifrån det tänkta bygget för att han ska vara berörd.