Om det visar sig att det finns ett samband mellan Outokumpus utsläpp och Haparandabors sjukdomar samt barns missbildningar kan det bli en sak för rättsväsendet.

- Om specialister - professorer, forskare och överläkare - kan styrka genom muntliga och skriftliga intyg att det härrör från giftet i utsläppen har den första och svåraste tröskeln passerats, säger Marko Tuhkanen.

För den som drabbas av sjukdom finns ingen tröst, men en rättsprocess kan leda till förändringar.

- Sedan måste det gå att visa att utsläppen skett genom oaktsamhet från Outokumpu.

"Vad är det då?"
Advokat Jonny Johansson konstaterar att en process mot ståljätten skulle bli en tungrodd process.

- Det krävs oerhört bra intyg. Hela bevisbördan ligger på den enskilda människan, inte på bolaget, säger Jonny Johansson.

Men han påtalar att det går att vinna.

- Det finns liknande rättsfall från neurosedynskandalen, men den processen tog inte en vecka.

Han funderar över de barn som drabbats av missbildningar.

- Skulle det visa sig att utsläppen är orsaken blir det förmodligen en gemensam process. Det kan ligga mycket i det, men det ska kunna bevisas. Det är inte genetiskt, vad är det då? säger Jonny Johansson.

Skulle det visa sig att det finns ett samband mellan utsläppen och sjukdomar är advokaterna villiga att ta på sig uppdraget.

- Det är jag, säger Marko Tuhkanen.