Inom biblioteksvärlden råder ett slags desperation. Bibliotekarier måste hävda sig på nya sätt och biblioteket finna alternativa vägar för att locka besökare. Trots att lagen pekar på bibliotekets demokratiska funktion och vikten av att det ska vara tillgängligt för alla är det inte ens säkert att biblioteket som fysisk plats i framtiden kommer att finnas kvar. Kanske blir allt digitaliserat.

Författaren Per Berg från Ljusdal, bibliotekarie och mångsysslare, behandlar i sin satiriska romandebut ”Brajabiblioteket”, frågan om hur långt man är beredd att gå för att rekrytera låntagare och i förlängningen också berättiga sin existens.

Berättelsen utspelar sig på en biblioteksfilial i en mindre Norrlandsort där vikande utlåningssiffror leder till hot om nedläggning. Inom tre månader måste man förbättra statistiken, annars är det kört.

Detta leder förstås till förskräckelse bland bibliotekarierna, och den nyutbildade Karl bävar för att behöva besöka arbetsförmedlingen igen. Och hur ska det gå för alla låntagare, vars nav och mötesplats är biblioteket? De som kommer varje dag och varje vecka. Gamlingarna, invandrarna och barnen.

Förslaget om att ta till olagligheter framförs av chefen själv. Han utser Karl till kompanjon och motiverar sin idé med orden;

”Olagligt? Vad är egentligen olagligt? Det ska jag säga dig, att ta bort kulturen och den fria informationen för medborgaren är en skam! Det om något är olagligt å det grövsta. Utan kultur och tankar upphör folkbildningen och vi får ett kallt och stagnerat samhälle.”

Slutligen är de båda överens om att det är mer olagligt att stänga ett bibliotek än att ge bort några torkade växter.

Intressanta motsatser i berättelsen är tanken på att ett bibliotek som helylleinstitution skulle ha en marijuanaodling i magasinet och smuggla jointar i böckernas bakfickor. Detta får mig att tänka på filmen ”Kopps” där ett gäng poliser börjar begå brott för att slippa nedläggning av stationen.

Ryktet om bibliotekets ”rekommenderade böcker” sprider sig som en löpeld och snart ringlar kön till lånedisken lång. Att dölja verksamheten för den bittra Sigrid, prototypen för jordens alla bitchar, blir dock inte det lättaste. När sedan hotfulla män från den undre världen kliver in och förklarar att marknaden tillhör dem börjar bibliotekspersonalen att få det svettigt.

Hur som helst så är denna gladlynta berättelse riktigt njutbar läsning, och för mig en fantasieggande humoristisk vinkling av biblioteksproblemet.