Vad är din viktigaste bedrift?

Att den utbildning och forskning vi har stärker regionen och att vi alltid är lyhörda: Vi har bra samarbeten med små, medelstora och stora företag. Jag är också verkligen stolt över att vi har jobbat för att hjälpa de som rekryterar till universitetet att göra det utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hela vägen från hur vi formulerar annonser och vilka frågor som ställs, till hur vi sedan tolkar de svar som ges.

Vad är din viktigaste egenskap om du får säga det själv?

Jag är driven och utvecklingsorienterad. Jag vill förändra och en stark drivkraft är att arbeta för hur vi kan göra någonting bättre och hur vi gör det tillsammans.

Vad betyder universitetet för Norrbotten?

Det är otroligt viktigt, så viktigt att det är svårt att förstå. Speciellt i dagens moderna samhälle är kompetensutveckling, kunskap och forskningsresultat som leder till nya företag och utveckling i befintliga avgörande. Städer med lärosäte har starkare tillväxt, en utveckling som kommer öka i framtiden. Men det fungerar bara om det som görs, görs i samverkan med övriga samhället.

Vad skulle det betyda om du utsågs till Årets norrbottning?

Det skulle vara den finaste utnämning som jag kan tänka mig, otroligt stort och det skulle göra mig väldigt stolt.