Dagen före midsommarafton passade Bodens kommuns ledande politiker på att kalla till presskonferens i Boden Business Park för att berätta om nyetableringen som innebär ett tiotal nya jobb i kommunen.

– Det är en väldigt rolig nyhet både för Boden och hela Nordkalotten. Vi är stolta att Fortum valde oss, säger kommunalrådet Claes Nordmark (S).

Fortum Waste Solutions är ett dotterföretag till eljätten Fortum med säte i Kumla, har cirka 650 anställda och verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Artikelbild

| Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden, välkomnar nyetableringen som Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden, Hanna Eriksen, Sverigechef, Fortum Waste Solutions, och Michael Kempi, affärsutvecklare, Fortum Fortum Waste Solutions. med Hanna Eriksen, Sverigechef, och Michael Kempi, affärsutvecklare, i spetsen tänker göra.

– Vi kommer att bygga ett materialhanteringscenter där vi ska hantera och behandla olika typer av avfall från industrin, från marksaneringar och från Bodens energiverk. Vi ska återvinna så mycket som möjligt av materialet och sedan slutförvara sådant som inte ska ut i samhället mer, berättar Fortum Waste Solutions affärsutvecklare Michael Kempi.

Uppbyggnaden av anläggningen ska starta under vintern och våren 2020.

– Vi har ju spetskompsetens på farliga ämnen, de som inte ska ingå kretsloppet, så det vi gör är att avgifta kretsloppet, berättar Sverigechefen Hanna Eriksen.

Det som går att återvinnas ska först återvinnas.

Artikelbild

| Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden, Hanna Eriksen, Sverigechef, Fortum Waste Solutions, och Michael Kempi, affärsutvecklare, Fortum Fortum Waste Solutions.

– Det kan vara metaller, plaster och andra ämnen som man kan föra tillbaka till industrin och använda i nya produkter, säger Michael Kempi.

Övrigt material kommer att placeras i en deponi som är en tät konstruktion för avfall.

– Det är ett slutförvar. När den är färdig, vilket tar flera år, gör vi en toppkonstruktion så att materialet ligger skyddat för läckage, säger Hanna Eriksen.

Den närmsta jämförbara anläggningen idag ligger i Umeå.

– Vi ser kommunerna, gruvorna, skogsindustrin och andra stora industrier i Norrbotten som framtida kunder. Det blir en fördel för miljön att vi slipper långa transporter som orsakar koldioxidutsläpp, betonar Michael Kempi.

Bland det tiotal som ska anställas behövs miljöingenjörer, miljötekniker, maskinförare och kemister, berättar han.

De som fanns på plats från Bodens kommunledning var rörande eniga om det positiva med etableringen.

– Vi i Boden har en lång och stark tradition inom miljöteknik, återvinning och avfallshantering. Redan 1995 började vi med sopsortering i hushållen långt före alla andra och byggde vår biogasanläggning. Boden är en grön kommun och det här en framtidsbransch både för att skapa en bättre värld och för en smart tillväxt här i Boden, säger Claes Nordmark.