I tisdags kväll deltog han och andra förbandschefer från hela landet på en " omstruktureringsdialog" i Stockholm som leddes av Jan Salestrand, chefen för Högkvarterets produktionsledning.
Försvarsmakten befinner sig i det läget att man ska gå in i verkställighet på sina inlämnade underlag med målet att ha en insatsorganisation 2014.
- Arbetet börjar nu med att vi ska få en körorder och det startar även en process för detta. Det kommer att ske vissa förändringar inom Fmlog men även på I 19. De rationaliseringar som är klara är inom personalfunktionen och informationssidan där det handlar om några tjänster, säger Mörtberg.
Allt i Eksjö
I det första underlaget för ett år sedan jobbade man för att ingenjörsfunktionen skulle samlas i Boden. Sedan har man tittat på motsatsen, att allt ska samlas i Eksjö.
- Nu är det sagt att det fortsatta arbetet ska hålla på in i 2010 och att det övervägs en flytt av de två ingenjörskompanierna som finns i Boden till Eksjö. Den informationen kommer jag att lämna till personalen, säger Jan Mörtberg.
Överväger, är det lika med flytt?
- Överväger är för att det finns två alternativ, antingen gör man det eller inte. Viktigaste motivet för att ha kvar ingenjörstyrkorna här är att markstridsfunktionen har behov av den kompetensen. I det här fallet kommer de överväganden som görs vägas mot de operativa behoven och eventuellt rationaliteten att ha det på ett eller två ställen.
- Jag vill inte spekulera om utgången, utan I 19 ska satsa på att ha färdigt ett bra beslutsunderlag tills i början av september. Ingenting kommer att ske förrän 1 juli 2010 och en eventuell flytt kommer inte att påbörjas förrän då, säger Mörtberg.
Kompentenshål
Det som oroar I 19-chefen vid en flytt är att det skulle uppstå ett hål i försvarets kompetens här uppe.
- Vi pratar om en väldigt duktig funktion som är efterfrågad och som det måste värnas om. Det är hemskt tidigt att tala om siffror, men om neddragningen blir verklig så berörs ett 30-tal officerare, säger Jan Mörtberg.
Påverkar Fmlog
Om både I 19 och F 21 berörs avneddragningar så påverkar även Fmlog.
- Vi har ju lagt ut försörjningskonceptet med ett centralförråd.Är det så att man förändrar organisationen och tar bort verksamhet i Boden och Luleå då kan inte Fmlog heller vara kvar med våra delar. Men allting avgörs inte förrän alla beslut är tagna, säger Roger Olsson, divisionschef vid Fmlog:s försörjningsdivision.