Johan Johansson stod på tredje plats på riksdagslistan. Partikamraten Åsa Ågren Wikström kommer att lämna sin plats när hon tillträder som kommunchef i Vännäs. Hon efterträds av Johan Johansson.- Det känns jättespännande. Det var högst oväntat, och fanns inte med på min agenda att det skulle ske, säger han.
Var det självklart att tacka ja?
- Det är jättesvårt att tacka nej och som läget nu ser ut i Boden underlättade det beslutet med tanke på att de rödgröna bildat plattform.
Johan Johansson tillträder som riksdagsledamot den 1 mars nästa år. Han kommer att sitta kvar i Bodens kommunfullmäktige, men vet inte hur det blir med övriga kommunuppdrag. Han är också nominerad till uppdrag i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Bodens kommunföretag och Bodens utvecklingsbolag.
- Jag vet inte om jag kommer att lämna ifrån mig några eller alla.
Blir du kvar som gruppledare?
- Vi står inför en diskussion hur gruppen ska ledas framöver.
Hans bedömning är att de måste ha en ny gruppledare, eftersom partiets ambition är att ta över stafettpinnen under mandatperioden om tillfället ges och vinna valet 2014.
- Då måste man ha en gruppledare som svarar upp mot det och är på plats, säger Johan Johansson.
Han är ekonomie doktor i entreprenörskap och har tidigare arbetat som officer på I 19. Utifrån sin yrkesbakgrund skulle han gärna vilja sitta med i både näringsutskottet och försvarsutskottet.
- Båda områdena är viktiga för Norrbotten. Dels kopplat till alla mineralfyndigheter och företagsamheten kring det. Dels kopplat till att regionen blivit viktigare ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, säger han och pekar på att Norge har de invigt en ny militär ledningscentral i Bodö.
Johan Johansson ser det också ur ett barentsperspektiv. Där finns stora energi- och mineralfyndigheter, som kan ge enorma tillväxtmöjligheter. Han berättar även, att ett handelsfartyg i fjol för första gången utan isförstärkning gick genom Nordostpassagen.
- Den vägen är 500 mil kortare, ungefär, och man spår att Nordostpassagens ökade farbarhet innebär att gamla hamnar byggs ut för att ta emot gods till och från Europa.
I och med att både Bodö och Murmansk kommer att bli betydelsefulla infartsportar, förutser han att infrastruktur i länet då blir jätteviktig. Han ser långsiktigt på utvecklingen, 20-30 år fram i tiden.
- Ser man Norrbothniabanan i perspektivet att klara transportbehoven i Barentsregionen får man ett helt annat fokus. Det här är framtidsfrågor för hela länet och regionen, säger Johan Johansson.