Socialtjänsten på socialförvaltningen har hållit på med en omorganisation och inom den ramen vill man ändra anställningsvillkoren för cirka 25 anställda enhetschefer vid Bodens kommuns äldreboenden, hemtjänst och socialtjänst. Deras tidigare fasta chefstjänster görs till treåriga visstidsförordnanden. Den lokala förhandlingen i tisdags mellan facket och arbetsgivaren slutade i oenighet. Nu blir det central förhandling i april.

Styggelse
- Det som är ovanligt är att man under pågående anställning går in och ändrar anställningsvillkoren. Vi tycker att visstidsförordnanden för chefer är en styggelse. Under förhandlingen fick vi informationen att det var ett politiskt fattat beslut sedan 2009. Den nya politiska ledningen vill driva frågan vidare, säger Kandelin Mogard.

Hon är kanslichef på Svensk chefsförening som är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR. Arbetsgivarens argument för förändringen med tidsbegränsat chefsskap uppgavs innebära större trygghet och rörlighet för cheferna.

Artikelbild

| Catharina Liljeholm, socialchef.

- Rörligheten finns väl även med tillsvidareanställning. En chef kan lika gärna ta ett annat uppdrag om man inte vill vara chef längre, eller gå vidare till ett annat chefsjobb.

- Vi ser visstidsanställning som en otrygg anställning och den riskerar att skapa en oro bland cheferna på vad de får säga eller agera.

Nu kan arbetsgivaren säga chefen får gå efter tre år och behöver inte ange sakliga skäl.

Stillastående
- Det blir en bristande kontinuitet eftersom man kan byta ut chefer vart tredje år. Faran med förändringen är att den kan riskera att verksamheten inte utvecklas eller blir stillastående, säger Kandelin Mogard.

Varför gör socialförvaltningen denna förändring?
- Jag kommenterar inte ärendet över huvud taget förrän alla förhandlingar är avslutade, säger socialchefen Catharina Liljeholm.

Vad tycker kommunledningen?
- Vi har inte haft uppe chefsfrågan på kommunledningsnivå utan jag hänvisar till socialnämndens ordförande Christer Carlsson, säger kommunalrådet Torbjörn Lidberg.

Tjänstemännen har ju fått klartecken från den politiska ledningen?
- Det är viktigt att vi håller oss till regelverket. Därför kan jag inte heller kommentera saken förrän förhandlingarna är slutförda, säger Lidberg.

NSD har sökt men inte nått Christer Carlsson som befinner sig utomlands.

- Med tanke på den generationsväxling som finns i dag blir det än svårare att få chefer om de får sämre anställningsvillkor än övriga anställda, säger Dolores Kandelin Mogard.