Det är ett av det allra värsta tänkbara skräckscenariot i Norrbotten.

Suorvadammen är 76 meter hög och 1,5 kilometer lång och innehåller Sveriges största reglerbara vattenmagasin. Om den brister kommer upp till 6 000 miljoner kubikmeter vatten forsande ner längs Luleälven.

I korthet: total katastrof.

Enligt de beräkningar som gjorts kommer alla dammar längs älven att flyga all världens väg, vattennivån stiger med flera meter och inom ett dygn har en jättelik våg mer eller mindre dränkt både Boden och Luleå.

Därför måste hela befolkningen i båda städerna evakueras inom 24 timmar.

Det fanns en gammal plan för detta, men enligt Urban Rönnbäck innehöll den stora brister.

För många skulle åt samma håll, vilket hade lett till trafikkaos.

- Nu har vi en samordnad utrymningsplan för båda städerna. I korthet innebär det att bodensarna ska åka österut och luleåborna söderut, säger Rönnbäck.

Umeå klubbade igenom beslutet
Sedan i våras har en rad kommuner fått en förfrågan från Boden och Luleå om de kan ställa upp som mottagningskommuner vid en extrem krissituation.

Så sent som i förrgår klubbade Umeå kommuns arbetsutskott igenom beslutet att ta emot 20 000 luleåbor vid ett dammhaveri.

- Jag tror att Umeå skulle ta emot 5 000 enligt den gamla planen. Dessutom är det bra att få nya politiska beslut om detta. De politiska beslut som fanns är från 80-talet och så gamla att kommunerna förmodligen inte ens kommer ihåg dem.

I separata faktarutor kan ni se vilka kommuner som har förbundit sig att ta emot invånare från Boden och Luleå och hur många det handlar om.

Men enligt Rönnbäck handlar det bara om ett initialt skede, några dygn.

- Sedan måste det lösas på andra sätt. Elnätet lär slås ut och det kan bli en evakuering i flera veckor. Vad vi tittar på är fjällanläggningar från Västerbotten och söderut. Där finns flera tusen bäddar.

Hur får vi veta att dammen har brustit?
- Det kommer att ljuda ett VMA-larm (viktigt meddelande till allmänheten). Sedan bryts alla radio- och tv-sändningar.

Går det att garantera att alla medborgare verkligen har lämnat städerna?
- Det är faktiskt polisens ansvar. Kommunen har ansvar för att evakuera personer med särskilda behov, från hemtjänst och äldreomsorg.

Urban Rönnbäck vill poängtera att varje person har friheten att åka vart man vill.

- Vill man hellre åka till en sommarstuga eller till släktingar går det alldeles utmärkt.

För Bodens del är inte den nya utrymningsplanen helt klar. Kommuner i östra Norrbotten har bara kunnat garantera plats för 15 000 medborgare.

- Alltså återstår 9 000, säger Tommy Lindvall, Bodens risk- och beredskapssamordnare. Där är tanken att vi ska nå ett avtal med Finland. Men alla bodensare ska
i ett första skede till Kalix för att sedan slussas vidare.