Tidigare i år upptäckte personal på ett boende att det saknades läkemedel hos två av de gamla. Någon hade gjort hål i medicinpåsarna och stulit vissa läkemedel, benozodiazepiner och tramadol.

Ärendet anmäldes till socialstyrelsen, nuvarande Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunen har utrett händelsen. De boende är gamla och har sviktande hälsa. De är beroende av personalen för att få trygg och säker vård. Händelsen innebär att patientsäkerheten brustit på boendet.

Artikelbild

| STOCKHOLM 20120116 Tramadol morfinliknande smärtstillare. Tullverkets chef Therese Mattsson visar upp narkotikaklassade preparat värde sex till tio miljoner kronor i missbrukarled. Under 2011 gjorde Tullverket 5 945 beslag av narkotika. Det är nytt rekord och innebär en ökning med 40 procent jämfört med året före, enligt verkets årsstatistik. Foto: Leif R Jansson/ SCANPIX / Kod 10020

Skärpta rutiner

Liknande händelser har hänt på andra enheter i kommunen. Den har vidtagit åtgärder för att minimera riskerna för upprepning.

Sjuksköterskorna tar tillbaka ansvaret för alla sina patienter som har lättnarkotika och narkotika. Det sker en skärpt narkotikakontroll på det aktuella boendet och socialnämnden har skärpt upp läkemedelsrutinerna i hela kommunen.

Förvaltningen köper också in medicinskåp med personliga användarkoder. IVO är nöjd med åtgärderna för att uppnå hög patientsäkerhet.