Under onsdagen och torsdagen arrangerar Piano Vision konserter och en workshop i Björksalen för unga pianointresserade elever vid Kulturskolan och Musiklinjen i Boden. De som håller i utbildningen är Sten Bojsten, professor i pianospel från Kungliga Musikhögskolan och pianisten och pedagogen Johan Sandback. Båda leder en musikalisk verkstad där eleverna får undervisning, introduktion och tillgång till de senaste pedagogiska resurserna.

I dag finns det uppskattningsvis 50 000 barn och ungdomar som spelar piano i musik- och kulturskolor i landet och många står i kö för att få en plats.

– Vi har mycket inspelad pianomusik och undervisningsmateriel genom digitala medier i dag, men dess varierande kvalitet är ofta ett problem, säger Stefan Bojsten.

Artikelbild

| Modern teknik. På den här appen som pianisten Johan Sandback och eleven Jakob Larsson tittar på kan man också lära sig noter. ”Nej, noter är jag nog inte så bra på”, säger 12-åringen.

Med den senaste tekniken har mötet mellan musik, pianist och publik blivit alltmer sällsynt.

– Vi ser i vårt pedagogiska arbete ute på fältet hur värdefullt och uppskattat det är inte minst för unga pianister som får träffas och spela tillsammans eller för varandra, säger Stefan Bojsten.

Är det inne att spela piano?

– Det är alltid inne och det är ett hårt tryck på musikskolorna för att få göra det. I dag är det mycket digitala instrument och det är på väg att försvinna det akustiska pianospelet liksom att kunna lyssna på musiken live, säger Stefan Bojsten.

Artikelbild

| Blivande pianister. En grupp unga deltog i workshopen i pianospel som hölls i Björksalen under onsdagen.

Under workshop fick eleverna spela upp ett musikstycke. Alla fick sedan en kvarts personlig instruktion hur de ska utveckla sitt spel rent tekniskt och musikaliskt.

– Vi kanske kan komma med lite nya saker som inte deras lärare tagit upp, säger Bojsten.

12-åringarna Ellinor Gånvall och Jakob Larsson som är klasskamrater på Fria Emilia var nöjda.

– Jag tycker det är kul att förbättra mitt pianospel. Jag fick reda på att jag skulle " studsa" lite mer på tangenterna när jag spelade, säger Ellinor.

Jakob fick tips om hur han skulle sitta på pianostolen.

– Jag fick lära mig att jag ska sitta en bit ut från pianot. På så vis få jag mer tyngd i armarna när jag spelar. Jag tycker det är kul att vara med här för lärarna kan så mycket.

Hittar ni någon pianostjärna?

– Ja, det finns det säkert, men det viktiga är inte att leta efter begåvningar. Vi vill istället att alla som är med ska ta chansen att ha kul med sitt pianospel och lär sig något.

– Ofta fungerar workshops även som en fortbildning för lärarna. De tycker det är kul att de får träffa någon utifrån som kommer och ger lite ny kraft och nya ideer. Det behöver man, säger Stefan Bojsten.