Kommunen arrangerade den årliga näringslivsdagen. I år genomfördes dagen i samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU. Studenterna presenterade 21 nyskapande affärsidéer anpassade till Boden i fem olika grupper. Publiken i varje grupp utsåg en finalist och en jury som bestod Jeanette Nilsson, Bodens kommun, Jimmy Vikström, Handelsbanken, Sari Roininen, Länsstyrelsen, och Lisa Braafnäs, LTU Buisness korade sedan en vinnare.

Studenterna som går kursen Integration har använt alla de kunskaper de fått under sin utbildning. De har sammanlagt lagt ned 20 000 mantimmar och utvecklat affärsplaner, för att ge det lokala näringslivet en skjuts framåt.

– Jag är imponerad. De har tagit reda på mycket om Boden. Vissa av dessa affärsidéer kan genomföras på en gång, säger Jeanette Nilsson.

Artikelbild

| NÄRINGSLIVSDAG. Studenter från Luleå Tekniska universitet, LTU, mötte lokala företagare på näringslivsdagen i Boden.

Som exempel tar hon en idé hur man kan stimulera medborgarna att sopsortera mera.

– Man kan låta medborgarna bestämma vad kommunen ska göra för en del av den förtjänst som kommunen gör på det sorterade avfallet. Ju mer kommunen säljer ju större blir förtjänsten och den del som medborgarna själva kan bestämma över. Det är en spännande affärsidé, säger Jeanette Nilsson.

Lisa Braafnäs poängterar att studenterna på relativt kort tid verkligen har tänkt på allt; produktionen, marknaden och ekonomin.

– Och hur de ska skapa en vinst inom ett år, tillägger Jeanette Nilsson.

Vad är en bra affärsidé?

– Hållbarhetsaspekten och att få till det ganska snabbt. Det är att föredra att redan första året få en mindre vinst, men det beror också på vilken affärsidé man har, säger Sari Roininen.

Hur blir man en bra företagare?

– Det beror på bransch och person, men insikt och självinsikt är viktigt. Att se lösningar på olika saker och vad man behöver utöver sig själv i företaget, säger Jimmy Vikström, som såg en potential i alla affärsplaner som presenterades i den grupp han lyssnade på.

– Man kan behöva många olika kunskaper och det är viktigt att ta in den kompetens man själv inte har för att få ett jättebra team, säger Sari Roininen.

Vad letar ni efter i den vinnande affärsplanen?

– Tjäna pengar. Det ska vara hållbart miljömässigt, ekonomiskt och socialt, säger Lisa Braafnäs.

Jimmy Vikström säger att han kunde se egennyttan i vissa saker han fick presenterade för sig, såsom att slippa åka till återvinningsstationen själv med det sorterade avfallet.

Jeanette Nilsson påpekade att en idé kan verka bra från början, men sedan går det inte ihop när man börjar räkna på den.

– Slutkunden måste vilja köpa produkten samtidigt som det måste gå ihop ekonomiskt, säger Lisa Braafnäs.

Sari Roininen säger att en bra affärsidé är något som är unikt jämfört med konkurrenterna. Framför allt ska den tillgodose kundbehovet eller skapa ett kundbehov.

Jeanette Nilsson framhåller att samarbetet med universitetet har stor betydelse.

– Det är viktigt att studenter träffar lokala företagare. Kan studenterna visa på ett lyckat resultat snabbt då ser företagarna att studenterna kan hjälpa dem att tjäna mer pengar om de släpper in dem. Det leder i sin tur att fler unga människor stannar i länet, säger Jeanette Nilsson.