Det är Bodens kommun som lämnar ekonomiskt stöd till integrationsprojekt som genomförs. Ett av de större projekten håller Havremagasinet i. Här vänder man sig till dem som fått uppehållstillstånd.

– Vi jobbar med dem som fått uppehållstillstånd, vilket också är ett krav från kommunen. Vissa har då bara hunnit vara här några månader medan andra har väntat på besked i något år. Så språkkunskaperna är väldigt varierande. Men det brukar ofta gå att lösa, om inte annat med kroppsspråk och så hjälper de ofta varandra, berättar Ingela Weinmar, konstpedagogisk ledare på Havremagasinet.

Hon planerar tillsammans med konsthallschef Ricky Sandberg för projektstarten i augusti.

Artikelbild

Musik förenar. En blandad kör med människor från vitt skilda länder startades i fjol av körledare Monica Åsberg. Det blev så lyckat att kören fortsätter träffas i höst.

– Projektet handlar mycket om att genom konst och kultur synliggöra olika företeelser som finns i omvärlden. Vi jobbar med aktuella frågorna som handlar om mobilitet, migration, integration och möten. Det gemensamma temat är möten och ursprung och det är en av de tankar att de Boden är så internationellt. Tanken är att på något sätt sammanföra de 101 olika nationaliteter som finns här i Boden, vilket är helt fantastiskt. De erfarenheter och kultur som finns i alla dem kan verkligen bidra till en fantastiskt multikulturellt Boden. Att man möter olikheter gör att man utvecklas, både som människa och som samhälle i stort, säger Ricky Sandberg och jämför med de stora metropolerna ute i världen som Los Angeles, Kalifornien New York, och London som tack vare sina multikulturella samhällen blomstrar.

– Om vi här bara kan få till en liten bråkdel av det så kan Boden vara en mångkulturell smältdegel i Norrbotten. Jag tror att många av oss svenskar ser flyktingarna och det är något främmande men vi vet inget varför de kommer. Men om vi tar del av dem som individer och ser på läget deras hemländer så får vi en annan förståelse dem.

Ricky Sandberg och Ingela Weinmar menar att vår syn på flyktingarna förändrats under åren.

– Förr engagerade vi oss på ett annat sätt. Under Vietnamkriget var vi mer engagerade och vi tog emot chilenarna på ett annat sätt för att vi visste vad de fick utstå. I dag lever vi i ett informationssamhälle men det är svårt att ta ställning i dag. Nu ser vi ser det som ett flyktingproblem här, men problemen finns ju i själva verket i Syrien, Afghanistan och Somalia bland annat där de verkliga problemen är, säger Ricky.

Artikelbild

Teceremoni. Senait Gebrekiristos Tekle från Eritrea serverade te på traditionellt vis.

– Och även om det skulle bli ett mångkulturellt Boden så är ju det ingen risk för att det svenska försvinner vilket många verkar vara oroliga för. Det är ju inte heller vår avsikt att vi ska tappa det svenska, det handlar om att vi ska lära oss av varandra så att det blir ömsesidigt, fyller Ingela i.

De hoppas också att integrationsprojektet ska fånga upp de olika kompetenser som finns bland de som har fått uppehållstillstånd. Ricky Sandberg menar att man måste våga utsätta sig för det okända för att något nytt ska uppstå. För Havremagasinet är arbete med integration inget nytt.

– Tanken med Havremagasinet var från start att visa både internationell framtidskonst men med tanke på huset med dess historia så ville vi jobba med Bodens historia både huset historia och den militära historien. Jag tror att om man är trygg i sin egen identitet är man också öppen för andra kulturer, säger Ricky Sandberg.

Ingela Weinmar menar att det inte finns någon konflikt mellan det mångkulturella och det svenska samhället.

– Det ena tar inte bort det andra. Mycket av det som vi ser som svenskt i dag är ju integrerat och är en del av de mångfald redan från början, exempelvis Lucia, Tomten, och potatisen.

Exakt vad integrationsprojektet kommer att mynna ut i är ännu inte klart, någon form av konstnärlig utställning är förhoppningen. Det tidigare Träffpunktsprojektet startade igång en internationell kör som fortsätter även till hösten.

– Vi hoppas att det ska bli arrangemang under en längre period. Det kan också bli något som blir mer bestående, som en skulptur, en konstutställning, eller kanske ett museum. Det vore fantastiskt om vi i Boden kunde få till ett centrum där man som besökare kan ta del av utställningar från olika länder och äta i mångkulturellt fik, säger Ricky Sandberg.