Planen medger att 71 nya tomter bebyggs.

Läs mer: Överklagan avslås

Lars Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret, blir glatt överraskad av beskedet om domen.

– Det har inte jag hört. Jag har inte läst något utslag. Givetvis ser jag positivt på det. Det vi måste avvakta nu, det är om domen överklagas vidare. Utslaget var väntat, men det är bra att beslutet kom.

Inge Andersson blir också glad.

– Vad kul! Bra, jättebra.

Han säger att de nu kan fortsätta planeringen precis som de hade tänkt från början.

– Det är klart att det går att överklaga en vända till, men jag tror inte att någon fler rättsinstans tar upp det. Det här ger ändå en signal om att vi kan fortsätta planeringen som att det blir villatomter där så fort som möjligt

Han tillägger att de hade upp ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott, som kommer upp i fullmäktige att de avsätter exploateringsmedel för området.

– Då är det bara att köra, säger Inge Andersson.

När NSD når honom för en kommentar befinner han sig på Business Arena i Umeå

– Här man möter vi investerare och presenterar byggprojekt på bostadsbyggnader.