Av samtliga 18 bidrag kommer tre projekt tilldelas kvalitetsutmärkelsen. PoesiBoden är ett projekt som startades förra året på Björknäsgymnasiet i Boden. Initiativtagare var lärarna i moderna språk och lärare som undervisar ungdomar med andra modersmål.

Syftet är att uppmärksamma de moderna språken och att stärka elevernas tilltro till att de kan uttrycka sig på ett annat språk. Ett annat viktigt syfte är integrationstanken; att elever med andra modersmål läser sina svenska dikter under samma förutsättningar och på samma arena som de med svenska som modersmål.

Utmärkelsen kommer att delas ut vid Skolverkets ceremoni i Stockholm fredagen den 9 december 2015.