Polisen fick in larmet klockan 01.30 onsdagen den 7 september. Mannen återfanns utomhus några kilometer utanför Valvträsk på vägen mot Mårdsel. Omständigheterna på platsen gjorde att polisen omedelbart misstänkte mord eller dråp.

Vid tretiden samma natt greps en man, 35 år, och en kvinna, 48 år. De anhölls som skäligen misstänkta för mord, men släpptes redan på fredagen samma vecka. Redan då sade polisen att det mesta tydde på att det var en olyckshändelse. Det finns teknisk bevisning som friar mannen och kvinnan.

Ulrika Schönbäck har väntat på olika undersökningsresultat och säger att det fortfarande finns saker som ligger hos NFC, Nationellt forensiskt centrum, som hon väntar på.

– Men det är ingenting som jag förutser kommer att ändra på min bedömning av det här ärendet. Jag har ett tillräckligt beslutsunderlag och jag har lagt ned ärendet. Motiveringen till det är att det inte finns någon anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det är alltså inte på grund av bevissvårigheter som jag lagt ned den, utan med all sannolikhet så har det inte begåtts något brott.

Ulrika Schönbeck förklarar, att av allt att döma och av den sammantagna bilden, som har framkommit av utredningen, så är det som hänt självförvållat och sannolikt oavsiktligt.

– Han har skjutit sig i huvudet själv av misstag. Han har lekt med pistolen, såsom jag har uppfattat det, och sedan har ett skott gått av som han själv har avfyrat.

Hennes slutsats är att mannen oavsiktligt avfyrat vapnet och därmed skadat sig själv så svårt att han avled.