Den nya detaljplanen för Kårbacken bygger på kommunens handelsstrategi. Planen medger inte någon expansion av handel inom området. Rikard Matsson, verksamhetsledare på Företagarna Boden, tycker strategin är gammalmodig. Han menar att förutsättningarna ändrats sedan den skrevs och tycker att det är ett problem att tjänstemännen använder den som underlag för beslut.

– Om tjänstemännen ska utgå från något annat så måste vi göra en omvärdering av handelsstrategin, säger Inge Andersson.

Är det aktuellt att göra det, tycker du?

– Jag tycker att vi ska vara väldigt tveksamma till externa köpcentrum just nu.

Varför?

– Därför att vi fortfarande har tomma affärslokaler i centrum, både i fristående affärsfastigheter och i gallerior. Jag har noga följt en reportageserie i Aftonbladet under juldagarna. Där skildrade man hur utvecklingen har gått för stadskärnan i olika städer, säger Inge Andersson.

Han pekar på Arvika som ett bra exempel.

– Där hade man strategiskt bestämt sig för att utveckla stadskärnan och förtäta med bostäder.

Funderar

Inge Andersson tycker Boden är på väg att skapa trivsel i centrum.

– Vi har grunden med omvandlingen av gågatan och ska ta tillvara det. Vi ska akta oss så att det inte spretar.

Det finns affärsidkare som flyttat från centrum på grund av att det är för trångt. De behöver större lokaler för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

Ska det inte finnas plats för både ett levande centrum och företag som behöver växa?

– Vi funderar på de här olika perspektiven.

Inge Andersson håller med om att det inte blev någon utveckling kring Kaptensgatan såsom det var tänkt. Endast ett större varuhus ligger där.

– Det tyder också på någonting, att det inte har varit attraktivt att etablera sig.

Hur ser du på att fokuseringen på handeln i centrum kan skrämma bort etableringar som behöver stora lokaler?

– Det måste man värdera från fall till fall. Om någon stor kedja kommer, så måste vi titta på det. Men det är inte säkert att det skulle bli en etablering på Kårbacken.

Var skulle det bli?

– Det vet jag inte just nu. Jag kan inte peka ut något område. Men det är klart att det uppstår konflikter i sådana här strategitänk.

Vore det inte vettigt att reviderar handelsstrategin en gång per år?

– Det får vi väl värdera, det har jag inte tänkt på. Det vi nu jobbar med i den nya ledningen är att få igång bostadsbyggandet så centralt som möjligt, säger Inge Andersson, som menar att det också skulle pusha på handeln.

Han bedömer att Boden har förutsättningar att bli den trivsamma småstaden där man kan strosa i centrum och slinka in på någon affär eller restaurang.