Från och med den 1 januari i år utvidgades socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien, vilket betyder att all vård och omsorg omfattas. Bland annat den kommunala äldreomsorgen. Syftet är att förebygga uppkomsten av infektioner och smittspridning. Hygienkraven omfattar bland annat arbetskläder.

Socialnämnden anslog först ett engångsbelopp för inköp av arbetskläder 2016.

– Men när vi började titta på det insåg vi att om vi köper in kläder så måste vi också ordna med tvätt av dem, för personalen ska ju inte ta hem kläderna, säger Mats Björk, avdelningschef för ekonomi- och administrativa avdelningen.

Artikelbild

Därför vände man blicken mot landstinget och bestämde sig för en liknande lösning, att leasa kläder i stället för att köpa dem. Socialnämnden bestämde sig för att upphandla kläder till all sin vårdpersonal. Det innebär att det inte räcker med en engångssumma för inköp, utan nämnden behöver avsätta pengar i budgeten varje år. Man landade på en driftkostnad på fyra miljoner kronor.

– Det var den första fördröjningen i den här processen.

Sedan startade arbetet med underlaget till upphandlingen. Förutom vilka plagg personalen ska ha handlar det också om logistiken.

–  Man måste ju kunna hantera leveransen av kläder en gång i veckan och lösa förvarningen, säger Mats Björk.

Det var meningen att kommunen skulle gå ut med upphandlingen före semestrarna och att den skulle vara klar under hösten. Tanken var att man skulle införa systemet med arbetskläder på äldreboendena under senhösten/vintern. För hemtjänsten var planen att införa det i samband med inflyttningen på före detta Sandenskolan nästa år. Då hamnar hemtjänsten och hemsjukvården under samma tak.

Fortfarande har kommunen inte gått ut med upphandlingen. Orsaken till förseningen är hög arbetsbelastning vid upphandlingsenheten på grund av sjukdom.

– Förhoppningsvis kommer det inte innebära någon försening för hemtjänsten, men för övriga blir det en fördröjning, säger Mats Björk.

Det innebär att kommunen inte till fullo kan leva upp till de basala hygienrutinerna.

Det finns inget besked när upphandlingen kan komma att ske.

– Eventuellt kan den färdigställas under januari. Det är förhoppningen.