Boden BODEN. Nu är affären klar mellan Bodens kommun och Fortifikationsverket.

Affären innebär att Bodens kommun övertar gamla Ing3- och AF1-området, Svedjebron samt del av Åberget och Mjösjö-Gammeläng. Delar av den militära marken vid Åberget och Mjösjö-Gammeläng kvarstår dock i statlig ägo genom att de överförs till Statens Fastighetsverk. Fortifikationsverket å sin sida övertar markområdet Rörudden, som ger förutsättningar för utveckling av den militära verksamheten. Enligt ett pressmeddelande har parterna i uppgörelsen tagit hänsyn till kommunens framtida kostnader för att återställa fastigheter och markområden.

Båda parter, kommunalrådet Olle Lindström, m, och ställföreträdande generaldirektör på Fortifikationsverket Karl-Erik Hagström, är nöjda med affären, som de anser gynnar båda parter.