Kritiken mot äldreboendena Tallbohov och Koppargården har varit hård. Hygienen har varit undermålig, bemanningen för låg och flera gamla anses inte ha fått den vård de behövt.

I söndagskvällens Dokument inifrån i SVT frågar man sig om kvalitetsbristerna kan ha samband med de bonus- och aktieprogram företaget haft för cheferna vid Caremas äldreboenden.

Tidigt i höstas fick tre chefer inom Carema sparken sedan de ljugit för kommunen om att tjänster varit tillsatta. De ska också ha använt utbildningspengar till att öka vinsten. Av de tre cheferna ska två ha satsat pengar i företaget. En av dem ska ha varit storägare.

Totalt ska närmare 30 chefer ha satsat pengar i bolaget. Pengarna ska ha placerats via ett bolag i lågskattelandet Luxemburg.

Caremas ägare, Ambea AB, hävdar att systemet med delägarskap är konstruerat för att vara transparent för svenska skattemyndigheter och att eventuella vinster beskattas i Sverige. Enligt Carema och Ambea har inga bonusar betalats ut under 2011. Ett nytt system för bonusar ska fokusera i första hand på kvalitet och endast i mindre utsträckning på ekonomiskt resultat.