Räddningstjänsten är på plats för att släcka branden.