Räddningstjänsten är på väg till platsen.

Uppdatering 10:10

Det brinner i ett garage på ett industriområde som ligger längs med Silvervägen. Det slår ut lågor från taket och det är stor rökutvecklingen på platsen.

Artikelbild

Räddningstjänsten bekämpar lågorna och samtidigt bärs det ut material ur byggnaden. När PT:s reporter är på plats körs en skoter ut ur garaget.

Uppdatering 10:50

Det har brunnit hål i taket på byggnaden och man kan se dagsljus genom hålet. Räddningstjänstens rökdykare spolar vatten på taket från en skylift och man har också rökdykare inne i byggnaden.