I Njuollatjuvvielge, Moskosel, har uppgifter inkommit om att skogsbranden som flammade upp igår igen i dag efterbevakas av markägare och skogsägare.