GÄLLIVARE Personal i Gällivare anmäler till kommunen att det förekommit missförhållanden inom omsorgsverksamheten.

Efter ett fall i augusti i år fick en brukare en nyckelbensfraktur. Brukaren skickades hem från sjukhuset samma dag men fick åka tillbaka till sjukhuset igen eftersom hemtjänstpersonalen tyckte att brukaren var förvirrad, hade balanssvårigheter och inte kunde stödja på armen.

Sex dagar senare skickades brukaren hem och möttes upp av hemtjänstpersonal och rehabpersonal. Personalen uttryckte oro och ansåg att det fanns fallrisk. Under natten larmades nattenheten och hittade brukaren på golvet. Nattenheten hade dock inte fått rapport om att brukaren finns i hemmet efter sjukhusvistelsen.